Boulanjé Manman Troll

Boulanjè Manman Troll er et bakeri bygget i samarbeid med 4 arkitekt studenter og 2 produktdesign studenter fra NTNU, med veiledning fra Tyin Tegnestue. Åpent Bakeri i Oslo har bidratt med veiledning og opplæring av bakerne som arbeider der.

Boulanjè Manman Troll startet produksjon høsten 2012. Bakeriet har 12 faste arbeidsplasser. I tillegg til dette er det ca 40 kvinnelige brødselgere som kjøper brød fra utsalget og selger brødet videre på gaten.  Bakeriet produserer for tiden kun tradisjonelt hvitt haitiansk brød, med en målsetting om å gjøre dette så sunt som mulig. i perioden 2013 – 2015 ble det gjennomført et spennende samarbeidsprosjekt mellom Åpent Bakeri, Fredskorpset og Prosjekt Haiti. Manman Troll Boulanje og Åpent Bakeri utvekslet medarbeidere. Fremtidige prosjekt er å produsere grovere, europeisk brød som kan selges til andre kundesegmenter.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.